TANNFEEN: - Her var tanna jeg mista, sier Herman Knutsen, som gav bort tannfepengene sine.  Foto: Torunn Haraldsen

Herman (6) gav bort pengene han fikk fra tannféen

Trygg tro

andakt

«Han som har begynt en god gjerning i dere, vil fullføre den inntil Jesu Kristi dag.» (Filipperbrevet 1,6)