GROBUNN: – Det synes å være gr
...
GROBUNN: – Det synes å være grobunn for framvekst av tenkning og praksiser i Forsvaret som representerer normer og holdninger som vanskelig kan inngå i et felles allment akseptert verdigrunnlag, mener feltprost Alf Petter Hagesæther. Bildet viser en ambulanse som kjører gjennom Meymaneh, byen hvor hoveddelen av de norske styrkene i Afghanistan er stasjonert. Foto: Lars Magne Hovtun, Forsvaret, Scanpix
Soldater hilste død kollega med norrønt krigsrop
Del
Feltprost Alf Petter Hagesæther ser tendenser til en norrøn krigerideologi i Forsvaret og tror den kan stamme fra Black Metal.
Hagesæther tok opp problemstillingen i en prøveforelesning om naturretten i luthersk etikk i forbindelse med forsvaret av sin doktorgrad, «Makt og etikk». Doktorgraden analyserer etikkundervisningen i Forsvaret de siste 50 år og påpeker endringer som har skjedd i denne perioden.«Til Valhall»Da en soldat ble drept i Afghanistan ble han ved båren hilst av soldatkollegaer fra Telemark bataljon med ropet «Til Valhall, til Valhall». Et kamp- og avdelingsrop med linjer tilbake til krigerkulturen fra førkristen norrøn mytologi.

- Dette er i strid med soldatenes etiske grunnlag, påpekte Hagesæther, og begrunnet det med at hele Forsvarets arbeid, inkludert etikkundervisningen, har et verdigrunnlag som er forankret i «samfunnets historiske og kulturelle grunnverdier slik disse framstår i samfunnets kristne og humanistiske tradisjon, FN-pakten, FNs menneskerettserklæring og internasjonal rett».

Her har den kristne og humanistiske kulturarven forrett.

- Det synes å være grobunn for framvekst av tenkning og praksiser i Forsvaret som representerer normer og holdninger som vanskelig kan inngå i et felles allment akseptert verdigrunnlag, og som kan komme til å uttrykke menneskeforakt og fremme urett, framholdt feltprosten.

Som eksempel brukt han en høyere militær offiser i Afghanistan som hadde kalt fienden for «usle kryp» og framsatt ønske om hevn eller gjengjeldelse. Selv om man psykologisk kan forstå slike utsagn, er det etisk uholdbart, og vedkommende beklaget senere uttrykkene, opplyser han.Black Metals mytologiHagesæther dvelte videre ved spørsmålet om hvor de norrøne, mytologiske forestillingene kommer fra i dag, og hvordan det har seg at de har fått fotfeste hos noen av de mest profesjonelle soldatene Norge har.

For feltprosten er det mest nærliggene å anta at slike kulturstrømninger hentes fra noen av de sterkeste og mest toneangivende musikkmiljøene i Norge, uten at det foreligger forskning som påviser dette. Black Metal-musikken fra Norge er internasjonal storindustri, og flere av tekstene formidler norrønne verdier og mytologiske forestillinger i sterk kontrast til kristendommens budskap.

Han mener at hilsenen ved båren handler om mer enn smakløse guttestreker, med mindre mangel på modenhet og vurderingsevne er total, og innlevelsen minimal.

- Det er ikke rette tid for guttestreker i møte med en soldatkollegas død, slett ikke for representanter for en av de mest profesjonsbevisste avdelinger i Forsvaret, som tjenestegjør på grunnlag av et verdigrunnlag forankret i kristen og humanistisk kulturtradisjon, hevdet feltprost Alf Petter Hagesæther.