FORVENTET MER: Administrerende direktør i KA, Marit Halvorsen Hougsnæs, forventet en satsing på steinkirker fra middelalderen på statsbudsjettet for 2019 og er skuffet over at den er utelatt. FOTO: KA

Skuffet over manglende satsing på kirker fra middelalderen