FORVENTET MER: Administrerende direktør i KA, Marit Halvorsen Hougsnæs, forventet en satsing på steinkirker fra middelalderen på statsbudsjettet for 2019 og er skuffet over at den er utelatt. FOTO: KA

Skuffet over manglende satsing på kirker fra middelalderen

Følge strømmen?

andakt

«Jeg vil lære deg og vise deg den veien du skal gå. Jeg lar mitt øye hvile på deg og gir deg råd.» Salme 32,8.

Hareide møtte motstand og ros

ålesund

Fylkesleder i Møre og Romsdal KrF sier partileder Knut Arild Hareide ble godt mottatt i Ålesund, selv om et flertall i fylkeslaget trolig er uenig med han.

Følge strømmen?

andakt

«Jeg vil lære deg og vise deg den veien du skal gå. Jeg lar mitt øye hvile på deg og gir deg råd.» Salme 32,8.