POSITIV VARIASJON: – Det er klart at sjelesørgjarar med ulike teologiske haldningar og personlegdomar kan utgjere ein positiv variasjon for mange menneske i møte med sjelesorg, seier Tor Johan S. Grevbo.

– Sjelesorg avgjerande for kyrkja si framtid

Gud kjenner deg best

andakt

Så glemmer vi at Jesus har lovt å være med oss alle dager, at Han hører før vi ber og at Han til tider bare ønsker at vi skal hvile i Hans løfter.

Lykkeland

kulturnotat

Serien så langt gir inntrykk av at bedehusbyen Stavanger måtte ta et oppgjør med kristen tro og tradisjonelle kristne verdier for å kunne ta steget over i det forlokkende lykkelandet.

Gud kjenner deg best

andakt

Så glemmer vi at Jesus har lovt å være med oss alle dager, at Han hører før vi ber og at Han til tider bare ønsker at vi skal hvile i Hans løfter.