KALDT: Urnenedsetter Jan-Eivind Nilsen dekker graven med et torvlokk. På grunn av frosten i gresset vil det ta litt tid før graven igjen går i ett med omgivelsene.  Foto: Odd Mehus

– Det skal gjøres med verdighet og respekt

Trygg tro

andakt

«Han som har begynt en god gjerning i dere, vil fullføre den inntil Jesu Kristi dag.» (Filipperbrevet 1,6)