BARNA TILGODE: Kunnskapsminist
...
BARNA TILGODE: Kunnskapsminister Kristin Halvorsen la frem forslag som skal styrke kontrollen med tilskuddene til private barnehager slik at tillskuddene skal komme barna tilgode Foto: Morten Holm, Scanpix
SV vil tillate utbytte fra private barnehager
Del
Kunnskapsminister Kristin Halvorsen (SV) vil tillate private barnehageeiere å ta ut utbytte når driften går med overskudd.
Forutsetningen er at lønningene både til ansatte og eier er i nærheten av lønna i de kommunale barnehagene, at husleia ligger på markedsnivå og at innkjøp av varer og tjenester ikke ligger over markedspris.

- Det vil ikke være rom for store overskudd om du driver etter dette regelverket, sa Halvorsen da hun tirsdag la fram det nye forslaget til nye regler for tilskudd og foreldrebetaling i private barnehager.

Forrige gang gikk det så ille at forslaget ble trukket. Nå har Halvorsen hørt mer på aktørene og blant annet åpnet for å tillate utbytte.Egeninnsats- Dette smaker av symbolpolitikk, for de aller fleste private barnehager driver allerede slik denne forskriften legger opp til, og de fleste driver med underskudd. Men det betyr samtidig at de foreslåtte reglene er til å leve med, sier administrerende direktør Arild M. Olsen i Private barnehagers landsforbund (PBL).

Halvorsen forsvarer snuoperasjonen slik:

- Det er etablerere av barnehager som har lagt ned en stor innsats og mange timer uten å ta ut lønn for alt, og noen har investert private penger. Da ville det være urimelig å ikke tillate utbytte. Men reglene er lagt opp slik at ingen skal fly høyt på dette.Tvinge fram tariffPBL er interesseorganisasjon for 2.300 private barnehager i Norge og arbeidsgiverorganisasjon for 1.600 av dem. Av 127.000 barn som har plass i en privat barnehage, går over 100.000 i en barnehage som er knyttet til PBL.

Ifølge PBL-direktøren vil den største konsekvensen av lovreguleringen bli at private barnehager uten tariffavtale nå blir nødt til å skaffe seg det.

- Og det har vi ikke noe imot, legger han til.

Derimot er han kritisk til at finansieringsordningene ennå ikke er på plass.

- Prisen per barn er beregnet å være 172.000 kroner, mens våre undersøkelser viser at private barnehager i snitt mottar 157.000 kroner i overføring. Det er trist at departementet har prioritert å jobbe med symbolpolitikk fremfor det som virkelig betyr noe, sier Olsen.Sikre legitimitet- Kunnskapsdepartementet jobber med finansieringsmodellen, forsikrer Halvorsen, som avviser at lovreguleringen er symbolpolitikk.

- Det handler om å sikre legitimiteten til en stor sektor som omsetter for 40 milliarder kroner i året. Nå har vi laget et regelverk, sikret kontrollmekanismer og gitt kommunene mulighet til å sanksjonere, sier hun.

De nye reglene legger opp til at kommunene kan holde tilbake tilskudd, redusere neste års tilskudd eller kreve pengene betalt tilbake. NTB