Hans Olav Syversen under støtt
...
Hans Olav Syversen under støttemarkering for Israel ved den israelske ambassaden i Oslo Foto: Stein Gudvangen
Ber Brende svare om Israel-boikott
Del
Hans Olav Syversen (KrF) ber om utenriksministerens syn på vedtaket i Trondheim bystyre om boikott av isralske varer og tjenester.

I dag har Hans Olav Syversen ( KrF ) sendt et skriftlig spørsmål til utenriksminister Børge Brende der han ber spør om hans syn på vedtaket i Trondheim bystyre om boikott av israelske varer og tjenester produsert i det som omtales som «okkupert palestinsk område».

Destruktivt vedtak i Trondheim

Ambassadør slakter Trondheims Israel-boikott

Trondheim boikotter varer fra Vestbredden  

Bystyrevedtak

Vedtaket ble ifølge Adresseavisen gjort sist uke med stemmene fra Arbeiderpartiet, SV, Miljøpartiet De Grønne og partiet Rødt. Høyre, Frp, Venstre, Pensjonistpartiet, KrF og Senterpartiet stemte imot.

Bystyret oppfordret også kommunens innbyggere om å bli med på boikotten, og i vedtaket lå det også en oppfordring til NTNU (Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet) 
om å slutte seg til den.

Videre oppfordres Stortinget til å gjøre et tilsvarende nasjonalt vedtak.

– Ensidig kritikk

Syversen, som fra 2009 til -11 var leder for Israels venner på Stortinget , viser til at det framkommer «sterk og ensidig kritikk av Israel» i bystyrevedtaket.

Syversen er parlamentarisk nestleder for Kristelig Folkeparti og viser også et tidligere vedtak i fylkestinget i Sør-Trøndelag: «I 2011 ble et mer generelt boikottvedtak i Sør-Trøndelag fylkeskommune rettet mot Israel avvist som lovstridig av Stoltenberg-regjeringen».