JULESAMLING: – Foreldrene reagerer på at julesamlingen omtales som obligatorisk, noe som kan oppfattes som at man ikke har anledning til å søke fritak, sier Hanne Melander, seniorrådgiver hos Fylkesmannen. Foto: Yayimages.com

Griper inn mot julesamling på Voss