En av de tre biskopene på bildet hadde høyest inntekt av samtlige biskoper i Den norske kirke i skatteåret 2016. En annen hadde den største formuen. Fra venstre: Borg-biskop Atle Sommerfeldt, Bjørgvin-biskop Halvor Nordhaug og biskop Stein Reinertsen i Agder og Telemark. Foto: Håkon Mosvold Larsen, NTB scanpix

Dette er biskopen med høyest inntekt

Gullgraving

andakt

Når får vi lyst til å be? Når vi holder på å synke, eller også når vi begynner å skjønne hvem Jesus er?

Sex – tabuemne i kirken?

Menighetsdoktoren

– Vi vil oppfordre pastorer og ungdomsledere å ta dette temaet på alvor, skriver Menighetsdoktorene.

Barn og unge forfølges for troen på Jesus

trosfrihet

Noen av barna får først høre om sine foreldres og besteforeldres tro etter at de har flyktet fra Nord-Korea. Barn forteller at foreldrene har lest svært stille fra en hemmelig bok som barna aldri fikk se i.

Gullgraving

andakt

Når får vi lyst til å be? Når vi holder på å synke, eller også når vi begynner å skjønne hvem Jesus er?