HÅP: Styreleder i Kirkens Nødhjelp, Kjetil Aano, håper og tror at de frikirkelige eierorganisasjonene vil bli. 
  Foto: Silje Rognsvåg

– Svært viktig at frikirkene ikke forlater oss

Pave i magen

andakt

«Om noen vil være den første, må han være den siste av alle 
og tjener for alle.» 
(Markus 9,34–35)