GRENSER: – Vi må ha noen grenser. Det må komme klart frem at kirken står for noe annet enn bedehuset, sier Tor Arne Gard. Han vil starte en ny forsamling på bedehuset.  Foto: Anders Minge

Bedehuset splittes av homostrid

KrF Kvinner vil forbli i opposisjon

krfs veivalg

Ingen av regjeringsalternativene fikk flertall i en avstemning gjort blant delegatene på KrF Kvinners landsmøte søndag. Majoriteten vil forbli i opposisjon.