Romanias gatebarn får identitet
Del
Misjonær Frantz Johansen har åpnet Romanias første kontor for registrering av identitetsløse barnehjemsbarn og gatebarn. Det gir barna tilgang til utdannelse og arbeid.
Torsdag formiddag åpnet misjonær Frantz Johansen det første registreringskontoret for gatebarn i Romania. Sosialministeren deltok i markeringen sammen med borgermesteren i hovedstaden Bukarest.Kontorbygget er gitt av Bukarest kommune og medarbeidere i misjonsstiftelsen Europa i Fokus skal drive arbeidet. Registreringen vil skje i nært samarbeid med myndighetene, etter et pålegg fra EUs sosialkomité som en del av de sosiale reformene landet er pålagt i forkant av EU-medlemskapet fra og med neste år.Uten rettigheter

? Det finnes mange tusen barn uten identifikasjon i statlige og private barnehjem omkring i landet i tillegg til gatebarna. Uten identifikasjonspapirer mangler de alle sosiale rettigheter. Kun et fåtall av dem går på skole, storparten vokser opp som analfabeter. Og uten ID er de uten en sjanse i arbeidslivet, forklarer Johansen til Magazinet.Stiftelsen Europa i Fokus har tidligere bygget gatebarnsenter i Bukarest samt andre sentre, skoler og institusjoner rundt i Romania. Stiftelsen er siden 1996 registrert under navnet "Liv og lys" i Romania.Myndighetene har ingen oversikt eller noe apparat som kan nå gatebarna. Men gjennom det omfattende arbeidet som Johansen driver, har han fått god kjennskap til deres livssituasjon. De lever under fornedrende forhold i kloakksystemet under gatene i landets storbyer. Mangel på identifikasjonspapirer gjør situasjonen enda verre.? De er livredde for at politiet skal arrestere dem eller ilegge dem bøter fordi de mangler identifikasjonspapirer. Ofte utfører de kriminelle handlinger for å betale bøtene. Mange blir arrestert og ingen vet hvor mange barn som sitter i landets fengsler, forteller Johansen. "Liv og lys" driver også et arbeid overfor fengselsbarna.Verdighet

Registreringen skal også omfatte barn i statlige og private barnehjem. Arbeidet er krevende, om ikke umulig. Mange av barna har ingen kontakt med sine foreldre, og ingen vet hvem deres foreldre er. Flere ble forlatt på trappen til barnehjemmene rett etter fødselen. "Lys og liv" har adoptert mange av dem.At barna nå registreres og blir gitt ID, gir dem mulighet for skole og arbeid, påpeker Johansen.? For det første gir det barna en opplevelse av å være verdt noe, tidligere har de ikke blitt regnet med i samfunnet. Vi har sett mange eksempler på at barn har forandret karakter når de opplever å bli tatt på alvor av sine omgivelser. Det gir dem adgang til utdannelse, som er grunnleggende for å få arbeid og et verdig liv, understreker Frantz Johansen.Magne Vågnes