Redaktør vil motarbeide kristne verdier
Del
Redaktør Finn Holmer-Hoven i Fædrelandsvennen sier han vil revurdere samarbeidsbruddet med Gimlekollen hvis skolen åpner for å ansette samboere, homofile og gjengifte.
Denne uken fikk Mediehøgskolen Gimlekollen beskjed om at Fædrelandsvennen og TV-Sør kutter samarbeidet med skolen. Fædrelandsvennens begrunnelse er at Mediehøgskolen i sitt tilsetningsdokument nevner at de ikke ønsker å ansette homofile, samboere og skilte. Retningslinjene kommer fra Norsk Luthersk Misjonssamband, som eier skolen.? Da vi ble kjent med tilsetningsdokumentets innhold, valgte vi å kutte samarbeidet med skolen. Dette er tilsetningskriterier som er diskriminerende og motsatt av det Fædrelandsvennen fremmer på lederplass, sier Fædrelandsvennens redaktør Finn Holmer-Hoven til Magazinet.YtringsfrihetRektor Hans Aage Gravaas mener at ytringsfriheten må gi skolen lov til å ha andre meninger enn Fædrelandsvennen.? Hoven må få lov til å ha sine synspunkter, men ytringsfriheten må også gi rom for at vi kan ha våre meninger, sier Gravaas.På spørsmål om Hoven jobber aktivt imot kristne konservative verdier, svarer han at det er noe Fædrelandsvennen har et sterkt ønske om.? Det spørs hva du mener med kristne konservative verdier. Men hvis du mener å være imot skilsmisse, homofile, samboerskap og abort, så jobber vi kraftig imot det, sier Hoven.? Fædrelandsvennen har en høy profil på å forsvare de homofiles rettigheter. Vi kan ikke samarbeide med en skole som representerer slike diskriminerende holdninger. Men vi har ikke noe problem med at skolen er grunnlagt på et kristent verdigrunnlag, sier Hoven.Vil revurdereFor rektor Gravaas er dette ny informasjon.? Hoven har ikke tidligere sagt at han jobber mot kristne konservative verdier. Det blir jo en helt annen debatt, sier rektoren.Mange studenter har tidligere år hatt sin praksisperiode i Fædrelandsvennen. Hvis skolen har omgjort sitt tilsetningsreglement innen praksisperiodens start i januar, vil Hoven revurdere sin avgjørelse.? De har et halvt år på seg til å gjøre noe. Vi er åpne for å revurdere avgjørelsen hvis ansettelsesreglementet omgjøres, sier Hoven.Nytt reglementMediehøgskolen Gimlekollen vil jobbe aktivt med et nytt tilsetningsreglement. Allerede er det gamle reglementet fra 1996 offisielt lagt til side.? I tillegg er dette et dokument som vi ikke har brukt så mye i praksis tidligere fordi det ikke var kjent for oss, sier prorektor Lars Dahle.Press fra media er ifølge Gravaas ikke grunnen til at tilsettingsreglementet nå revurderes.? Allerede før Fædrelandsvennen tok saken opp, hadde vi planlagt å arbeide med reglementet etter sommeren, sier rektor.Det er foreløpig ikke klart når et nytt reglement ligger klart.OmdømmeRektor Gravaas tror den siste tidens storm rundt skolen har ført med seg både negativt og positivt omdømme.? Det spørs hvilket blikk det er som ser. Hos noen er nok omdømmet styrket, mens hos andre er det svekket. Men det bildet som media har tegnet av oss, er ikke noe vi ansatte kjenner oss igjen i, sier Gravaas.Selv om saken har vært en stor påkjennelse, ønsker han å fokusere mest på studentene.? Dette krever mye tid, krefter og energi av oss. Men midt oppi alt ønsker vi å ha blikket festet på studentene. Vi ønsker å gi dem en best mulig utdanning, sier Gravaas.I Kristiansand: Marius Loland