GJØR OPP: I 68 år har Rein Lae Solberg angret på at han skjøt et hull i et av vinduene i Klodsbodding kapell.  Foto: Thomas Frigård, Raumnes

Gjør opp etter 68 år med anger

Pave i magen

andakt

«Om noen vil være den første, må han være den siste av alle 
og tjener for alle.» 
(Markus 9,34–35)

Pave i magen

andakt

«Om noen vil være den første, må han være den siste av alle 
og tjener for alle.» 
(Markus 9,34–35)