LAOS: Kvinner og barn er mer u
...
LAOS: Kvinner og barn er mer utsatt for overgrep etter naturkatastrofer, ifølge Røde Kors. Dette bildet viser en kraftig oversvømmelse i Attapeu-provinsen i Laos den 26. juli. Foto: Hau Dinh/AP Photo/NTB scanpix
Røde Kors: Større risiko for overgrep etter katastrofer
Del
Kvinner og barn er mer utsatt for overgrep etter katastrofer, ifølge Røde Kors. Organisasjonen oppgir også at antallet barneekteskap øker.

Økt arbeidsledighet, offentlige tjenester som kollapser og barn som kommer bort fra foreldrene under katastrofene, er faktorer som overgrepsrisikoen stiger i etterkant av katastrofene.

– Denne rapporten er viktig fordi den viser en trist trend som vi tidligere bare har observert, men ikke kunnet dokumentere – før nå, sier kjønn- og mangfoldskoordinator Lisa Akerø i Norges Røde Kors.

Rapporten hun omtaler baserer seg på intervjuer med 1.800 ofre for naturkatastrofer i landene Indonesia, Filippinene og Laos. Både kvinner og menn er blant de spurte.

Økning

I Laos svarte 47 prosent at de bekymret seg over en økning i barneekteskap. 32 prosent svarte at kvinner og barn følte seg truet som følge av mer vold i hjemmet. I Filippinene og Indonesia er disse tallene lavere, men Røde Kors ser generelt en negativ utvikling i katastrofeutsatte land.

– Rapporten stemmer veldig godt med det vi ser at skjer over store deler av verden. Overgrepene mot dem som bor i flyktningleiren i Cox’s Bazar er omfattende og grufulle, sier Akerø.

Tilfluktsrom

Akerø mener at bedre samarbeid mellom myndigheter og nødhjelpsorganisasjoner kan bidra til å beskytte katastrofeofre.

– Det gjør vi blant annet ved å sørge for trygge, godt opplyste tilfluktsrom med atskilte rom og toaletter for menn og kvinner, sier Akerø.

paywall