Presteforeningen innrømmer saksbehandlingsfeil
Del
I desember gikk Presteforeningens Sentralstyre inn for at det bør innføres vielse av samkjønnede par. Et ekstraordinært representantskapsmøte ga onsdag sentralstyret kritikk for den organisatoriske behandlingen av saken.

- I ettertid har jeg ingen problemer med å se at denne saken hadde så mye kirkepolitisk stoff i seg at den burde ha blitt behandlet i representantskapet i Presteforeningen, sier leder Gunnar Mindestrømmen til Dagen.

Onsdag hadde Presteforeningen ekstraordinært representantskapsmøte. Møtet ble varslet i desember etter et vedtak i Sentralstyret om at det bør innføres en liturgi for vielse av likekjønnede par. Vedtaket førte til en strøm av utmeldelser.

Ulike syn

Ifølge Gunnar Mindestrømmen handlet møtet om hvordan Presteforeningen skal være en forening som rommer medlemmer med ulike syn i samlivsspørsmål.

- Det var bred enighet i representantskapet om at vi skal være en forening som ivaretar medlemmer som har ulike meninger, sier Mindestrømmen.

Kritikk

Han forteller onsdag kveld at representantskapsmøtet ga Sentralstyret kritikk for den organisatoriske behandlingen av saken.

- De mente den burde ha blitt behandlet i representantskapet før Presteforeningen gikk ut med uttalelsen, sier Mindestrømmen som opplevde at representantene kom godt forberedt og at flere hadde hatt drøftinger lokalt.

- Det ble påpekt at det var viktig å kommunisere at Presteforeningen ville ta vare på alle medlemmer. Og at vi gjennom arbeidet i alle deler av organisasjonen må bidra til å skape trygghet hos medlemmene, for at vi vil være en god forening for dem uansett hva de måtte mene om samlivsetiske spørsmål, sier MIndestrømmen.

Han forteller at det var et enstemmig representantskap som sto bak de tre punktene.

Saksbehandlingsfeil

Gunnar Mindestrømmen sier han selv nå ser tydelig at saken som omhandler vigselsliturgi for homofile burde blitt behandlet i representantskapet. Han er lei seg for alle som har meldt seg ut og hadde håpet at folk heller ville være med i foreningen og gjennom den bidra til å forme en god arbeidshverdag for prestene, i stedet for å melde seg ut og miste innflytelse.

- Vårt siktemål har hele tiden vært å være en forening som ivaretar prester med ulike meninger i samlivsetiske spørsmål. Vi har ikke på noe tidspunkt hatt ønske om å si at det her bare skal være en mening. Vi skal ivareta alle etter beste evne, forsikrer han.

Reaksjoner

Geir Ola Tveit er leder for stiftsstyret for Presteforeningen i Agder og Telemark bispedømme. Han deltok på møtet i Oslo  onsdag og forteller at stifttstyret som han leder har mottat en del reaksjoner fra medlemmer i bispedømmet. Flere medlemmer meldte seg også ut etter vedtaket til Sentralstyret.

- Vi har formidlet reaksjonene inn til Presteforeningen.

Tveit støtter vielse av likekjønnede par, men ønsker ikke å uttale seg om vedtaket i Sentralstyret.

- Jeg har bragt videre mitt syn til representantskapet i dag.

Han presiserer at det kun var prosessen i Presteforeningen og hvordan organisasjonen skulle forholde seg til denne, som ble diskutert, ikke om det er rett eller galt å vie samkjønnede par.

Geir Ola Tveit ønsker ikke å uttale seg om hemmeligholdet som har preget foreningen når det gjelder tallet for utmeldelser.

- Det har jeg ingen kommentar til, sier han.

«Veldig fokus på tall»

Presteforeningens leder, Gunnar Mindestrømmen, synes det er veldig fokus på tall. 

- Vi har en del pensjonister og noen med dobbelt medlemskap. Ved årsskiftet avslutter folk medlemskap av ulike grunner, sier han. 

Blant prestene som er i aktiv prestegjeneste har Presteforeningen hatt et 40-talls utmeldelser totalt. 

- Det fordeler seg mellom de ulike bispedømmene, de aller fleste er representert, sier han til Dagen .

samfunn,vigselsliturgi,representskap,likekjønnede,geir ola tveit,innenriks,kristenliv,homofile,utmeldinger,ekteskap,protester,prester,tillitsvalgte,sentralstyret,gunnar mindestrømmen,presteforeningen,liturgi,samliv,vigsel,kirken,forbønn,den norske kirke,bønn