OPPLÆRING: Ole Bjørn Kogstad gir trommetimer til Angelika. 
  Foto: Bjørn Olav Hammerstad

Belønnes for integrering