SAMLINGSPUNKT: Helt siden starten for et halvt århundre siden har den tverrkirkelige profilen vært viktig. Det er plass til kristne fra mange leirer under Justøyas banner. Foto: Silje Rognsvåg  Foto: Silje Rognsvåg

Justøya-støy på Høies bord

Gud kjenner deg best

andakt

Så glemmer vi at Jesus har lovt å være med oss alle dager, at Han hører før vi ber og at Han til tider bare ønsker at vi skal hvile i Hans løfter.

Lykkeland

kulturnotat

Serien så langt gir inntrykk av at bedehusbyen Stavanger måtte ta et oppgjør med kristen tro og tradisjonelle kristne verdier for å kunne ta steget over i det forlokkende lykkelandet.

Gud kjenner deg best

andakt

Så glemmer vi at Jesus har lovt å være med oss alle dager, at Han hører før vi ber og at Han til tider bare ønsker at vi skal hvile i Hans løfter.