Forbønn: Sokneprest Trond Løberg ber for foten en mann. Forbønn for syke må bli mer prioritert i kirken, mener Løberg.  Foto: Bjørn Olav Hammerstad

– Kirken har vært for beskjeden med helbredelser

Ny samlivsetikk utfordrer lokalt

Menighetsdoktoren

«Det skjer en enorm endring i samfunnets forståelse av etisk spørsmål knyttet til familie og samliv. Hvordan bør vi som lokale kirker forholde oss til dette?»

Gullgraving

andakt

Når får vi lyst til å be? Når vi holder på å synke, eller også når vi begynner å skjønne hvem Jesus er?