Hamarøy 20171128. Tor Asgeir Johansen, ordfører i Tysfjord, er tilhører under pressekonferansen på Hamarøy hotell hvor rapporten fra arbeidet med Tysfjordsakene ble presentert tirsdag. Foto: Tore Meek / NTB scanpix

Tysfjord-ordføreren roser politiets gransking av overgrepssakene

Pave i magen

andakt

«Om noen vil være den første, må han være den siste av alle 
og tjener for alle.» 
(Markus 9,34–35)

Pave i magen

andakt

«Om noen vil være den første, må han være den siste av alle 
og tjener for alle.» 
(Markus 9,34–35)