Drag er et av stedene i Tysfjord kommune som knyttes til den omfattende overgrepssaken.

151 overgrepssaker i Tysfjord