ADVENTISTKYRKJE: Adventistane på Ulsrud leiger ut desse lokala til Messiaskirken i Oslo frå september av.  Foto: Tor Tjeransen

Lutheranarar flyttar inn i søndagsfri kyrkje