Fader Johannes har ledet Hellige Nikolai menighet i snart 40 år.  Foto: Johannes Reindal

– Jeg har ikke fått noen invitasjon