FARLIG RELIGION: – Jeg elsker alle muslimer, men ikke islam. Det er en farlig religion som oppfordrer til vold, krig og ensretting, sier pastor Shahram Barati.  Foto: Ingunn Rui

«Nordmenn tror for godt om islam»

Selv om det blir bråk

nyhetskommentar

Det er verken forskningsfronten eller folkemeningen som avgjør hvorvidt Jesus Kristus faktisk og fysisk stod opp fra de døde.

Gud har regien!

andakt

«Velsignet er Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, han som i Kristus har velsignet oss med all Åndens velsignelse i himmelen» (Ef 1,3).