På pensum: Det er lite stoff o
...
På pensum: Det er lite stoff om moderne slaveri i norske skolebøker. Det blir det trolig snart en endring på. Stortinget har bedt regjeringen sørge for at menneskehandel skal inn i kompetansemålene i skolen. Foto: Berit Roald, NTB Scanpix
– En seier i kampen mot slaveri
Del
Det skal bli obligatorisk å undervise norske elever om menneskehandel.

Snart kan norske skolelever få temaet menneskehandel på pensum. Mandag vedtok Stortinget en rekke tiltak som regjeringen er bedt om å vurdere og sette ut i livet.

– Det er fantastisk, sier Benedicte Ekman, leder av organisasjonen For freedom, som blant annet reiser rundt i norske skoler og holder foredrag om menneskehandel.

Ekman har merket at temaet engasjerer.

– Elevene har en sterk rettferdighetssans, og de forstår at dette ikke er greit. Samtidig skjønner de ikke alltid hva vi i Norge kan gjøre for å skape en forandring, sier Ekman, som til daglig jobber som psykolog.

Forbrukermentalitet

Hun tror kunnskap og bevisstgjøring vil bidra sterkt til å forebygge menneskehandel både i Norge og internasjonalt.

– Det er vår forbrukermentalitet i Vesten som driver moderne slaveri frem i andre deler av verden. Våre kjøp skaper etterspørsel som følges opp av bakmenn som tar i bruk billig eller gratis arbeidskraft. Derfor er det helt avgjørende at norsk ungdom lærer om hva det er og hvilke mekanismer som driver dette, sier hun.

Skaper resultater

I Norge fins det en rekke organisasjoner og miljøer som kjemper for en større bevisstgjøring av problematikken.

1. august troppet tusenvis mennesker opp på Karl Johan med plakater hvor det blant annet stod «Not for Sale» i forbindelse med det felleskirkelige arrangementet En Dag. Det ble også arrangert en egen konsert på Bislet som samlet 2.700 deltakere.

Tankesmien Skaperkraft har dessuten gitt konkrete innspill til politikere om hva de kan gjøre for å bekjempe slaveriet. I fjor ga tankesmien ut boken Norsk slaveri. Deretter arrangerte de et seminar på Stortinget hvor de lanserte åtte konkrete forslag.

– Da vi deltok under høringen til justiskomiteen ble de samme åtte forslagene foreslått, forteller daglig leder Filip Rygg.

Organisasjonen Hope for Justice var også til stedet under høringen i Justiskomiteen.

– Vi er veldig positive til at Stortinget nå foreslår en opptrapping av kampen mot menneskehandel, sier daglig leder Sondre Høyseter.

Han tror ikke bare skoleelever, men også fagmiljø trenger kompetanseheving når det gjelder identifisering og håndtering av tilfeller av menneskehandel.

Les mer: Marsjerte mot slaveri  

Klaff for KrF

Engasjementet mot menneskehandel har også i større grad nådd Stortinget. KrF står bak representantforslaget som fikk enstemmig gjennomslag for det meste partiet foreslo. Det skjedde ikke da de la frem lignende forslag under den rødgrønne regjeringen.

– Det er derfor veldig bra at Stortinget vedtar nødvendige virkemidler for politiet i kampen mot menneskehandel, samt forslag som vil bedre situasjonen for ofrene, sier Kjell Ingolf Ropstad, justispolitisk talsperson for KrF.

Også andre partier fikk gjennomslag for sine forslag. Venstre fikk flertall for sitt representantforslag med tre tiltak som skal styrke rettssikkerheten og oppfølgningen av ofre for menneskehandel.

I samme debatt fikk SV flertall for et forslag om å ettersøke barn som forsvinner fra asylmottak, og å sette i gang tiltak for å hindre at de blir ofre for menneskehandel og prostitusjon.

Senterpartiet hadde også en menneskehandel-relatert sak på dagsorden. De fikk Stortinget med seg på å gjøre det straffbart å leie ut lokaler til sosial dumping.

Les mer: Vil inspirere unge til å påvirke samfunnet  

Nye skolebøker

At kunnskap om menneskehandel blir et av kompetansemålene i skolen innebærer at det også må med i nye skolebøker. Når dette skjer, er usikkert.

– Jeg håper og forventer at nye bøker tar det med, KrFs Kjell Ingolf Ropstad.

For øyeblikket er det bare Aschehoug som har med stoff om menneskehandel i sin lærebok, ifølge en undersøkelse gjort av Skaperkraft. Cappelen Damm har allerede lovet at temaet skal få større plass i den neste utgaven av deres samfunnsfagbok.

Fordi det fins lite materiale om dette i norske bøker har organisasjonen For freedom utviklet sitt eget opplegg.

– Vi er snart ferdige med et undervisningsopplegg som lærere kan bruke i ungdomsskolen og videregående, forteller Ekman.

menneskehandel-ofre,slaveri,skole,tankesmien skaperkraft,filip rygg,krf,kjell ingolf ropstad,sv