SKOLE: Misjonsskolen Gå Ut Sen
...
SKOLE: Misjonsskolen Gå Ut Senteret ligger i Hurdal og drives av Normisjon. Foto: Gå Ut Senteret
Uviss fremtid for Gå Ut Senteret
Del
Styret ved Misjonsskolen Gå Ut Senteret hadde tirsdag et møte om skolens fremtid. Der ble det vedtatt å kalle inn til ekstraordinært årsmøte 5. desember.

I en relativt åpen innstilling åpner styret for videre skoledrift i Hurdal og flytting av skolen.

– Men vi innstiller ikke på nedleggelse, sier Ole Martin Rudstaden.

Han ønsker ikke å kommentere saken videre i denne omgang, men i et tidligere intervju med Dagen sa han at han tror sjansen for at skolen blir nedlagt, er liten.

To millioner

Det lave studenttallet er hovedårsaken til at GUS ligger an til et underskudd på cirka to millioner.

– Skolen har hatt resultatmessig underskudd hvert år siden 2004. Elevtallet har gått kraftig ned de siste to årene og dermed har størrelsen på underskuddet økt kraftig. Skal vi gjøre noe, så må det gjøres nå, sa Rudstaden i et intervju 26. oktober. I samme sak sa generalsekretær Anne Birgitta Langmoen Kvelland at skolen ikke lenger har noen egenkapital å tære på.

Skoledrift

I april i år vedtok Landsstyret i Normisjon at det skulle være skoledrift i Hurdal også inneværende skoleår, til tross for at skolen som er godkjent for 72 studenter, bare har 26 dette skoleåret.

Skulle det bli flytting av skolen, er det foreløpig tre steder som er aktuelle: Trondheim, Oslo eller Hvaler i Østfold. I tillegg har Normisjon i Bergen meldt sin interesse for at skolen skal ligge der. Dagen skrev i vår at Normisjon har vedtatt å bygge et nytt misjonssenter der, men at planene ikke er fastspikret. Regionsstyreleder Svein Inge Myhr sier at de har sendt et brev om det, slik at Landsstyret skal være informert om hva de tenker.

Den spede begynnelsen

– Når kan misjonssenteret være en reali tet?

– Vi er helt i den spede begynnelsen, men når vi har meldt vår interesse er det fordi vi ser det som reelt å kunne utvikle og legge til rette for at Gå Ut Senteret blir lagt hit. Det kommer helt an på hvilken løsning styret velger på sikt.

Han mener det er god bruk for skolen videre, og tror det er viktig at driften opprettholdes «på ett eller annet sted».

Styreleder Rudstaden understreker at flytting bare er en eventualitet til driften videre er bestemt.

– Men vi har reelle alternativer, sier han.

Å ta pause i driften er uaktuelt, for da mister Normisjon godkjenningen.

– Men det kan være et alternativ å gå for et lavere elevtall og en mindre stab i en mellomfase. At det blir skoledrift fra sommeren av ser han som svært sannsynlig.