SENJORITA: Sigrid Løvdokken, eller Senjorita Sigrid som hun også kalles, er fortsatt misjonær i Ecuador i en alder av 82 år.  Foto: Johanna Hundvin Almelid

50 år i Ecuador er over

Ny samlivsetikk utfordrer lokalt

Menighetsdoktoren

«Det skjer en enorm endring i samfunnets forståelse av etisk spørsmål knyttet til familie og samliv. Hvordan bør vi som lokale kirker forholde oss til dette?»

Gullgraving

andakt

Når får vi lyst til å be? Når vi holder på å synke, eller også når vi begynner å skjønne hvem Jesus er?