FRUKTBART: Å bygge personlige relasjoner med mennesker 
i Nord-Korea er den beste måten å drive hjelpearbeid på , mener «Christian». Foto: Christian Friends of Korea

Må møte koreanere i nord med respekt

Følge Jesus

andakt

Et Guds barn vil gjerne gjøre som Jesus, følge i hans fotspor.