AVLAG: Prest Mikael Bruun (28 år) er skuffet over at han ikke fikk stillingen som sokneprest i Nordreisa. – Jeg opplever at jeg bærer min konservatisme på en god måte og havner ikke i konflikter, sier han.  Foto: Hillerenfoto

Konservativ prest fikk ikke jobb

Selv om det blir bråk

nyhetskommentar

Det er verken forskningsfronten eller folkemeningen som avgjør hvorvidt Jesus Kristus faktisk og fysisk stod opp fra de døde.

Gud har regien!

andakt

«Velsignet er Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, han som i Kristus har velsignet oss med all Åndens velsignelse i himmelen» (Ef 1,3).