NETTMOBBES: Didrik Søderlind, redaktør for tidsskriftet, Humanist, ble i fjor rammet av kreft og nettmobbes på det groveste. Nå brukes kreften mot han, noe han blir sterkt rammet av.  Foto: Arnfinn Pettersen

Blir mobbet på nettet fordi han har kreft

Gud kjenner deg best

andakt

Så glemmer vi at Jesus har lovt å være med oss alle dager, at Han hører før vi ber og at Han til tider bare ønsker at vi skal hvile i Hans løfter.

Lykkeland

kulturnotat

Serien så langt gir inntrykk av at bedehusbyen Stavanger måtte ta et oppgjør med kristen tro og tradisjonelle kristne verdier for å kunne ta steget over i det forlokkende lykkelandet.

Gud kjenner deg best

andakt

Så glemmer vi at Jesus har lovt å være med oss alle dager, at Han hører før vi ber og at Han til tider bare ønsker at vi skal hvile i Hans løfter.