Se alle debattene fra Kirkemøtet her
Del
Kirkemøtet 2016 blir holdt i Trondheim frem til og med 12. april. Alle plenumssesjonene kan du se her på dagen.no.

Oppdatert fredag kveld: NYTT TIDSPUNKT for debatten om vielsesliturgi for likekjønnede par. Den begynner lørdag morgen klokken 0830.

Sakpapirer ligger på kirkens nettside . Flere saker blir behandlet to ganger .

(Det gjøres opptak fra plenumssesjonene. Oversikten finner du her .)

Onsdag 6. april

16.00-17.30: Åpningsmøte

18.00: Plenumsdebatt

 

Torsdag 7. april

09.00-10.30: Plenum.

Innstilling fra protokollkomiteen

Orienteringssaker

 

Fredag 8. april

09.00-10.30: Plenum

Orienteringssaker

16.30-19.00: Plenum

Sak 20/16 Forskrifter

Sak 08/16 Veivalg

Valg: Presentasjon av lederkandidater

 

Lørdag 9. april

08.30-10.30: Plenum

17/16 Vigsel for likekjønnede

11.00-13.00: Plenum

Sak 13/16 Regler for valg av Kirkeråd

Sak 14/16 Etablering av kontrollorgan

15.00-16.30: Plenum

Sak 10/16 Arbeidsorganisasjon

Sak 15/16 Religionsmøte

Sak 12/16 Dirigentskap

17.00-19.00: Plenum

Sak 4/16 Arbeidsgiverspørsmål

Sak 18/16 Kirkemøtets tildeling

 

Søndag 10. april

17.00-19.00: Plenum

Sak 16/16 Felles visjon

Sak 9/16 Lærerorgan

20.30-22.00: Plenum

Sak 8/16 Veivalg

Sak 10/16 Arbeidsorganisasjon

 

Mandag 11. april

09.00-10.30: Plenum

Valg – ledere

Presentasjon og valg av rådskandidater til Kirkerådet, Mellomkirkelig råd og Samisk kirkeråd

11.00-13.00: Plenum

Sak 17/16 Vigsel av likekjønnede

Sak 7/16 Klagenemnd

Sak 6/16 Reglement for Bispemøtet

15.00-16.30: Plenum

Sak 14/16 Kontrollorgan

Sak 5/16 Budsjettreglement

Sak 11/16 Prostiråd

17:00-19.00: Plenum

Sak 4/16 Arbeidsgiverspørsmål

Sak 19/16 Arbeidsgiverutvalg

Sak 11/16 Prostiråd

Sak 13/16 Regler for valg av Kirkeråd

 

Tirsdag 12. april

09.30-10.30: Plenum

Sak 15/16 Religionsmøte

Sak 9/16 Læreorgan

Sak 5/16 Budsjettreglement

11.00-13.00: Plenum

Sak 16/16 Felles visjon

Sak 7/16 Klagenemd

Sak 20/16 Forskrift

Sak 18/16 Kirkemøtets tildelinger

14.00-15.30: Plenum

Sak 12/16 Dirigentskap

Sak 8/16 Veivalg

km16,trondheim,kirkemøtet,den norske kirke,kirkerådet,likekjønnet vigsel,demokrati,åpen folkekirke,levende folkekirke,nett-tv