KRITISK: Anfin Skaaheim, tidli
...
KRITISK: Anfin Skaaheim, tidligere generalsekretær i Laget og Normisjon, mener pastor Oniwindes forkynnelse er forkastelig. Foto: Stein Gudvangen
Profilert kristenleder er død
Del
Anfin Skaaheim er død, etter noen måneders sykdom, nesten 77 år gammel.

Den profilerte teologen og kristenlederen døde stille og fredelig i sitt hjem i Asker mandag 27. juni. Han fikk kreftdiagnose før jul i fjor.

– Han har holdt det gående med forkynnelse og taleoppdrag til langt ut i mars, forteller Anne Birgitta Langmoen Kvelland, generalsekretær i Normisjon.

Skaaheim var selv første generalsekretær i Normisjon etter at Den norske Santalmisjon og Det norske lutherske Indremisjonsselskap fusjonerte i år 2000.

Teologen fra Menighetsfakultetet har dessuten vært generalsekretær i Norges Kristelige Student- og Skoleungsomslag (1975–87, 1987–2000) og i Indremisjonsselskapet (2001–03).

Han har vært aktiv kirkelig debattant på konservativ side og har utgitt flere bøker.

– Han har vært en svært viktig leder, ikke minst på grunn av forkynnelsen hans, sier Langmoen Kvelland til Dagen.

Hun forteller at hun selv har hatt glede av å høre Skaaheim mange ganger.

– Han hadde en frimodig, sterk og Jesus-fokusert forkynnelse. Den var alltid grundig. En forkynnelse som skapte glede og begeistring.

Langmoen Kvelland har hatt Skaaheim som leder både i Laget, i Indremisjonen og i Normisjon.

– Han var en viktig leder i alle tre organisasjonene, og var sentral i fusjonen mellom Santalmisjonen og Indremisjonen, sier hun.

Langmoen Kvelland beskriver Skaaheim som en mann med veldig godt humør og med en egen evne til å få folk til å le når han fortalte historier.

Generalsekretæren i Normisjon besøkte Anfin Skaaheim for halvannen uke siden.

– Helt på slutten var han opptatt av å fortelle meg hvor viktig det var å forkynne en hel Jesus, forteller hun.

– Et forbilde

Svein Granerud, leder for hjemmearbeidet i Normisjon, har kjent Anfin Skaaheim like siden han var teologistudent og Skaaheim var ung fagskoleprest i Indremisjonsselskapet.

– Han var ti år eldre enn meg og har alltid vært den som har ligget foran og som jeg har sett opp til, sier han.

Granerud forteller at Skaaheim allerede som helt ung prest utmerket seg som en veldig begavet forkynner.

– Han var så tydelig og forståelig og la vekt på hovedsaken. Det er vel få forkynnere som har maktet å tale både til hodet og hjertet slik som Anfin Skaaheim har det, sier Granerud. Han betegner Skaaheim som en god venn og nær medarbeider gjennom hele sin tjenestetid. 

anfinn skaaheim,anne birgitta langmoen kvelland,normisjon,den norske santalmisjon,det norske lutherske indremisjonsselskap,menighetsfakultetet,norges kristelige student- og skoleungdomslag,svein granerud