Dronning Elizabeths kristne tro er blitt stadig tydeligere, mener norsk prest i London. I ny 
bok skriver hun om Guds trofasthet.  Foto: Lise Åserud / NTB Scanpix

Dronning vitner om sin Jesus-tro

Skatten

andakt

For der skatten din er, vil også hjertet ditt være. Matt 6:21