NRK til motangrep i korssaken
Del
- Å pålegge NRK å åpne for kors på nyhetssendinger vil være et brudd på menneskerettighetene, sier NRK i sitt svar til likestillings- og diskrimineringsombudet.

Det har vakt omfattende debatt etter at NRKs programleder Siv Kristin Sællmann ble bedt om å skjule korssmykket sitt når hun leste opp nyheter.

Likestillings- og diskrimineringsombudet har bedt NRK gjøre rede for praksisen, for å se om den kan sies å være diskriminerende.

«Brudd på menneskerettighetene»

I et forsinket svar kontrer NRK med at det tvert imot ville være et brudd på menneskerettighetene om kanalen skulle pålegges å åpne for religiøse symboler.

De fastholder at praksisen, som også fikk støtte i Kringkastingsrådet, er legitim både etter norsk diskrimineringslov og den europeiske menneskerettighetskonvensjonen (EMK).

- Vi har akkurat mottatt brevet og vil nå vurdere det, sier seniorrådgiver Grete Berget ved ombudets kontor.

NRK viser til at praksisen med nøytral fremtoning har eksistert siden kanalen begynte med nyhetssendinger på 60-tallet.

Ingen av NRKs fagforeninger har hatt innsigelser til praksisen som hittil har vært ukontroversiell, ifølge svarbrevet. NRK viser også til lignende praksis hos TV 2 og Sveriges Televisjon.

En fri og uavhengig presse

I likhet med tidligere uttalelser vises det til pressens frie og uavhengige rolle.

«Det er avgjørende at NRK ikke fremstår på en måte som gjør at seerne blir usikre på om uavhengighetskravet er ivaretatt», er begrunnelsen for at NRKs nyhetsprogramledere ikke får bruke religiøse, politiske eller ideologiske symboler.

Videre viser kanalen også til at nyhetsprogramlederne ikke bare leser opp nyheter. Blant annet intervjuer de personer i studio, og er med på å utforme innholdet i det som blir presentert.

«Under presentasjon av nyhetene på tv representerer nyhetsprogramlederne NRK og ikke seg selv. Det er intet rom for å fremme den enkeltes relgiøse - eller annen - overbevisning.

Vær varsom

Pressens Vær varsom-plakat trekkes også frem. Den sier at redaksjoner og medarbeidere må verne om sin integritet og troverdighet for å kunne opptre fritt og uavhengig overfor grupper som kan tenkes å ville øve innlytelse på pressen.

NRKs svarbrev er signert Ane Stokland, advokaten som blant annet forsvarte kanalen i spørsmålet om tilgang til lydopptak i Treholt-saken.

Hun skriver at NRK ikke kan pålegges å endre praksis i saken, da dette vil bryte med nettopp Den europeiske menneskerettighetskonvensjonens tiende kapittel.

Les flere av kors-sakene vi har hatt i Dagen