BANNER PÅ TV: Herman Midtsjø (18) er fylkesleder for KrFU Østfold. Bildet er en skjermdump fra videoreportasjen på NRK P3.

KrFU-fylkesleder: «Banning er innafor»

Pave i magen

andakt

«Om noen vil være den første, må han være den siste av alle 
og tjener for alle.» 
(Markus 9,34–35)