KREVD ENERGI: Etter åtte magre
...
KREVD ENERGI: Etter åtte magre år med redusert statsstøtte kan viserektor Lars Dahle glede seg over at NLA Høgskolen nå får to millioner kroner ekstra. Foto: Stein Gudvangen
NLA Høgskolen får tilbake tapte millioner
Del
De siste åtte årene har Mediehøgskolen Gimlekollen fått 1,4 millioner for lite i statsstøtte årlig. I forrige uke kom gladmeldingen.

NLA Høgskolen får to millioner i økt basistilskudd.

Det fremgår av forslag til revidert statsbudsjett fra Finanskomiteen. Tilskuddet ble først gitt av Bondevik II-regjeringen i 2005, til det som den gang var Mediehøgskolen Gimlekollen.

Den rødgrønne regjeringen strøk imidlertid posten fra budsjettet året etter. Siden den gang har ledelsen ved høgskolen arbeidet for å få støtten tilbake, også etter at høgskolen ble en del av den nyfusjonerte NLA Høgskolen.

– Svært gledelig, sier NLA-rektor Bjarne Kvam, som nå håper at regjeringen vil sørge for varige ordninger som sikrer likebehandling av private og offentlige høgskoler.

– Har vært krevende

Gimlekollen fikk bare nyte godt av økningen en kort tid før den rødgrønne regjeringen vedtok å fjerne den. Gimlekollen protesterte på kuttet, ikke minst fordi økningen hadde kommet som et resultat av økning i studentmassen.

Også opposisjonen på Stortinget har støttet høgskolens protest. Lars Dahle, som var rektor ved høgskolen frem til fusjonen, sier saken har krevd mye energi.

– Vi fikk en økning i revidert budsjett for andre halvår i 2005 som oppjusterte basistilskuddet hos oss. I budsjettforslaget for den avtroppende regjeringen i 2006 ble dette foreslått videreført, men det skjedde altså ikke. De siste åtte årene har vi fått 1,4 millioner mindre årlig enn det vi ifølge Bondevik II-regjeringen hadde krav på. Det sier seg selv at dette har medført en uhyre krevende situasjon for det som var Mediehøgskolen Gimlekollen, sier Dahle som i dag er viserektor ved NLA Høgskolen.

– Desto mer gledelig er det at dette nå endelig er på plass, med tanke på fremtiden, sier Dahle.

Takknemlig

Kampen krones altså med seier når finanskomitéen nå vedtar å gjeninnføre styrkningen av det såkalte basistilskuddet med to millioner kroner.

– Jeg er takknemlig for at de fire partiene som utgjør flertallet i Stortinget holder løftet fra opposisjonstiden, sier rektor Kvam på høgskolens nettsider.

Kvam sier avgjørelsen først og fremst er viktig prinsipielt, fordi det så langt har vært en forfordeling av Gimlekollen.

– Men siden dette øker basis permanent bidrar det selvsagt også til å gjøre vår økonomi noe mer robust, sier Kvam. Nå håper han at flertallspartiene også får på plass ordninger som sikrer likhet i støtteordningene for private og offentlige høgskoler.