Styreleder i Frimodig Kirke, Svein Granerud.

Få medlemmer i Frimodig Kirke

Gledelig abortvedtak

lederartikkel

Det finnes noen verdier som er verd å kjempe for, også om de umiddelbare utsiktene tyder på nederlag.