TOMMELEN NED: Utenriksminister
...
TOMMELEN NED: Utenriksminister Børge Brende (H) mener boikott er uegnet som virkemiddel i Midtøsten-konflikten og vektlegger Norges gode forhold til Israel, men også palestinerne. Foto: Jon Olav Nesvold, NTB scanpix
Brende ut mot Israel-boikott i hjembyen
Del
Utenriksministeren vil undersøke om boikottvedtaket mot Israel i Trondheims bystyre er «i tråd med Norges internasjonale forpliktelser».

Uansett utfall av undersøkelsen har ikke utenriksminister Børge Brende (H) tro på boikott som et velegnet tiltak for å skape dialog mellom partene i Midtøsten-konflikten. Dette framgår av svaret Hans Olav Syversen (KrF) har fått på sitt spørsmål til ministeren i etterkant av vedtaket Trondheims folkevalgte gjorde.

Fornøyd Syversen

Syversen er glad for utenriksministerens svar.

– Jeg er fornøyd med at Brende avviser boikott som virkemiddel for å få partene i Midtøsten-konflikten til å opptre på den eller den måten. Dessuten er jeg glad for at han vil undersøke nærmere om vedtaket er lovlig, sier Syversen til Dagen.

Han regner med at regjeringen vil bruke litt tid på å undersøke mulige konsekvenser av vedtaket i Trondheim før det kommer en endelig vurdering.

Med adresse til Trondheim bystyre, kommenterer Syversen:

– Jeg må si det er spesielt av bystyret i landets tredje største by å ha en så lite forsvarlig saksbehandling og at de gjør vedtak uten å ha sjekket lovligheten av det på forhånd. Denne formen for privatpraktiserende utenrikspolitikk skulle jeg ønske at man lot være med. Det skulle ta seg ut hvis vi fikk slike vedtak i flere av landets 428 kommuner og i øst og vest i et land med vel 5 millioner innbyggere. Jeg håper ikke andre kommuner faller for fristelsen til å fortsette i dette sporet.

Bystyrevedtak

Syversen er tidligere leder av Israels Venner i Stortinget og stilte et skriftlig spørsmål til utenriksministeren etter vedtaket i bystyret i Trondheim 17. november. Der kom bystyret ifølge Syversen med «sterk og ensidig kritikk av Israel» og vedtok å ikke benytte seg av israelske varer og tjenester produsert i det de omtalte som «okkupert palestinsk område».

Samtidig oppfordret bystyret i utenriksministerens egen hjemby byens innbyggere samt Stortinget til samme form for boikott. Bystyret ba også NTNU (Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet) foreta en selvstendig etisk vurdering av samarbeidet med Israel og forsikre seg om at de ikke støtter eller bidrar til aktivitet i det som oppfattes som palestinske områder.

Syversen viste også til et boikottvedtak i Sør-Trøndelag fylkeskommune fra 2005 som ble avvist som lovstridig av den daværende regjeringen Stoltenberg. Nå ba Syversen om Brendes syn på saken.

Avviser boikott

I utenriksministerens svar står det: «Regjeringen har ikke tro på at boikott vil fungere som politisk virkemiddel i konflikten mellom israelerne og palestinerne. Boikott skaper avstand, og regjeringen tror i stedet på dialog og samarbeid for å skape tillit som en forutsetning for å løse konflikten».

Brende viser til Norges «nære, langvarige og vennskapelige forbindelser med både israelerne og palestinerne» og uttrykker ønske om «et bredt politisk, kulturelt og økonomisk samarbeid med begge parter.»

Videre skriver Brende at regjeringen vektlegger respekten for internasjonale forpliktelser, også når det kommer til handelsrett.

«På bakgrunn av foreliggende informasjon, vil Utenriksdepartementet se nærmere på hvorvidt vedtaket fra Trondheim kommunes bystyre vil være i tråd med Norges internasjonale forpliktelser», lyder svaret.

Få boikottvedtak

Han konstaterer at boikottvedtak i kommunestyrer ikke er dagligdags, og kjenner ikke til at andre kommuner har tatt tilsvarende beslutninger.

– Det ser jo først og fremst ut som partiene bak vedtaket har et behov for å rette sterk og helt ensidig kritikk mot Israel. Da kan man jo spørre seg hvorfor man har sett seg ut Israel spesielt og setter dette landet i en slik særstilling, sier Syversen.