Bildet er fra en tidebønn i Mariakirken under organisasjonens arbeidsdager i Bergen i 2009. Presten til venstre er Otto Odland, en av veteranene i Kirkelig Fornyelse.  Foto: Johanna Hundvin Almelid

Parkerer Kirkelig Fornyelse

Følge strømmen?

andakt

«Jeg vil lære deg og vise deg den veien du skal gå. Jeg lar mitt øye hvile på deg og gir deg råd.» Salme 32,8.

Hareide møtte motstand og ros

ålesund

Fylkesleder i Møre og Romsdal KrF sier partileder Knut Arild Hareide ble godt mottatt i Ålesund, selv om et flertall i fylkeslaget trolig er uenig med han.

Følge strømmen?

andakt

«Jeg vil lære deg og vise deg den veien du skal gå. Jeg lar mitt øye hvile på deg og gir deg råd.» Salme 32,8.