FORNØYD: Sjefredaktør i Dagen, Vebjørn Selbekk, er fornøyd med at avisen kom i mål med frivillige sluttpakker. 
  Foto: Markus Plementas, KPK

Dagen i mål med sluttpakker

Pave i magen

andakt

«Om noen vil være den første, må han være den siste av alle 
og tjener for alle.» 
(Markus 9,34–35)