BEREDSKAP: Det er spesielt politidistriktene Øst, Innlandet, Trøndelag og Møre og Romsdal som vil bli direkte berørt av øvelsen. Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Politiet hever beredskapsnivået i hele Norge før stor NATO-øvelse