Illustrasjonsbilde: Magnar Bør
...
Illustrasjonsbilde: Magnar Børnes
Reagerer på mormon-andakt i NRK
Del
Denne uken er det mormoneren Ole Podhorny som skal forkynne for det norske folk i Morgenandakten.

P1-lyttere vil denne uken bli ønsket god morgen av Ole Podhorny, medlem av Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige.

Radio: Her kan du høre andakten han holdt i dag, mandag 1. februar .

Morgenandakten er et av NRK Radios populære program på morgenflaten, i 2014 hadde andakten i gjennomsnitt 364.000 lyttere, en oppgang fra 
30.000 fra året før.

Men mens andaktsholderne for det meste har vært hentet fra Den norske kirke, frikirken og andre trossamfunn innenfor den kirkelige kanon, blir denne uken et unntak, ifølge mange.

– Jeg synes det er en underlig vurdering NRK har gjort her, sier Jarle Haugland i Familie & Medier. Han sier at NRK frem til nå har tydeliggjort at Morgenandakten skal være en kristen andakt, ikke en sendeflate der alle livssyn slipper til.

– Når de nå slipper til en representant for et trossamfunn som den store bredden av kristenheten definerer som ikke-kristent, utfordrer de Morgenandaktens kristne forankring. Det mener jeg er svært problematisk og bidrar til en religionssynkretisme som ikke tar noen av trossamfunnene på alvor, sier han.

Mormon Ole Podhorny (til høyre) hilser på teolog Øyvind Benestad i et møte arrangert av Dagen i 2013. Foto: Inger Anna Drangsholt
 

Omdefinerer

Lars Dahle er viserektor ved NLA Høgskolen og prorektor for samfunnskontakt. Han har også en doktorgrad i systematisk teologi med utgangspunkt i Paulus sitt møte med de greske filosofene i Apostlenes gjerninger 17.

Dahle sier at NRK har i oppgave å balansere mellom å vise mangfoldet og speile den kristne kulturarven. De skal ivareta begge deler, men uten å blande sammen, presiserer han.

– Andakten som sendeflate har vært et tydelig uttrykk for den kristne kulturarven og en synliggjøring av denne. Når en da inviterer inn noen som tilhører en sekt i periferien av kristen tro så risikerer man å omdefinere sendeflaten som arena, sier Dahle.

Han mener NRK i stedet burde satse på en annen type flate som kunne ivareta mangfoldet.

– Problemet er selvsagt ikke at en mormon slipper til, men sendeflaten han slipper til på, sier Dahle.

Minimum

Dahle foreslår som minimumskrav at andaktsholderne gir tilslutning til den apostoliske trosbekjennelse.

Han sier at det ikke handler om liberale mot konservative eller en kamp mellom ulike kirkesamfunn eller åndelige tradisjoner. I stedet mener han at det handler om at andakten bør forbeholdes den kristne kirke, i videste forstand.

– En kan også si at NRK med dette går ut over det som har vært en uskreven kontrakt med lytterne.

Positivt overrasket

Tom Atle Herland er informasjonsansvarlig i Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige og har tidligere ledet trossamfunnet i Norge i ti år. Han er glad for at Ole Podhorny slipper til og tror lytterne vil bli positivt overrasket.

– Jeg tror han vil bidra med noe som mange vil kjenne seg godt igjen i. Det han tror på stemmer veldig godt med det jeg tror lytterne tror på og forholder seg til.

Forstår skepsisen

Han er ikke uten forståelse for at noen kan synes det er problematisk.

– Teologisk kan jeg forstå at noen er skeptiske, fordi vi avviker når det gjelder treenighetslæren. Men jeg vil si at et medlem av mormonerkirken hører hjemme i kjernen av det kristne miljø i Norge selv om det er noen teologiske avvik, sier Herland.

Han fastholder at trossamfunnet tror på Jesus som Guds sønn, selv om en del vil si at avvisningen av treenighetslæren gjør at utsagnet betyr noe annet enn for andre kristne.

Herlands erfaring er at mange blir overrasket når de leser deres hellige skrifter og ser at mormonere ikke tror på Joseph Smith slik mange tror.

Vil tape

Jarle Haugland og Familie & Medier har i en årrekke vært i dialog med NRK om morgenandakten og andre programmer statskanalen sender. Haugland roser NRK for viljen til dialog, selv om han ikke legger skjul på at en også har hatt uenigheter.

– NRK har gitt tydelig uttrykk for at Morgenandakten er viktig og at den derfor trenger å utvikle seg for å nå ut til nye grupper. Det mener jeg er prisverdig. Men å utvanne budskapet og løsne på den kristne forankringen er ikke veien å gå. For å bruke et gammelt begrep: Når alt blir like gyldig, blir alt fort likegyldig. Jeg tror Morgenandakten vil tape på et slikt veivalg, og håper dette blir en engangshendelse, sier Haugland.

Han oppfordrer NRK til å holde fast ved en «kristussentrert forkynnelse med den bibelske historien i fokus».

– Jeg tror det er det som i størst grad samler og bidrar til en Morgenandakt med høy kvalitet og stor utbredelse, sier han.

Mangfold

Livssynssjef i NRK, Njord Røv, sier at det på et generelt grunnlag er viktig for kanalen med mangfold. Derfor vil man lytte til stemmer fra ulike deler av kirkelandskapet.

Han ser ikke på det som noe problem at det slippes til en fra trossamfunnet Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige.

--------------------

Si din mening i kommentarfeltet nederst på siden - og følg også debatten på våre Facebook-sider :

– Vi (medlem av Jesu Kristi kirke av sdh) tror på Bibelen og vi tror på Jesus Kristus som vår Frelser og Guds sønn. Vi ser i høyeste grad på oss selv som kristne, i det vi prøver å følge Kristus eksempel. Syns det var et godt budskap i morgenandakt i dag. Tenker det kan være fint om kristne kan støtte hverandre og være venner selvom vi går i forskjellige kirker, skriver Ida Røsaker.

– Et minste krav til de som holder andakten er at de kan slutte seg til den Apostolske trosbekjennelsen. Så vidt jeg vet gjør ikke mormonerne det, skriver Kurt Urholt.

– Det er trist! Andaktene som var ett fast innslag om morgenen, blir nå ikke lyttet til. Dessverre, NRK P1, skriver Randi Solbjørg Ellingsen.

– Spiller ingen rolle, like galt blir det uansett, sskriver Mathias Walter Bruvoll.

 

 

--------------------

Les også:

NRK angrer på at de droppet andaktsbønn

Uenige om islamsk andakt

Vakker fortelling, men ingen andakt

En andakt som ikke er en andakt

Åpen for å slippe til forskjellige livssyn i NRKs morgenandakt  

Mormonere,morgenandakt,nrk,forkynnelse,ole podhorny,jesu kristi kirke av siste dagers hellige,den norske kirke,frikirken,jarle haugland,familie & medier,kristen andakt,lars dahle,nla høgskolen,kulturarv,sekt,tom atle herland,teologi,bibelen,mormons bok,mormonerkirken,jesus,guds sønn,treenighetslæren,joseph smith,njord røv