DELTID: Flere kvinner jobber d
...
DELTID: Flere kvinner jobber deltid i Bibelbeltet enn ellers i landet, viser nye tall fra SSB. Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad, SCANPIX
Minst likestilling i Bibelbeltet
Del
De minst likestilte kommunene i landet ligger i Bibelbeltet, mens de mest likestilte finnes i østlandsområdet, Troms og Finnmark.

71 av de 100 minst likestilte kommunene i Norge ligger i Agder-fylkene, Rogaland, Hordaland og Møre og Romsdal. De fleste kommunene i disse fylkene har «lav grad av likestilling», ifølge Statistisk sentralbyrås indeks for kjønnslikestilling i kommunene.

Her er trenden at mange kvinner jobber deltid, noe som kan tyde på at flere kvinner i disse områdene prioriterer å være hjemme med barn.Store byer = mest likestiltDet er i Bibelbeltet også skjevere fordeling av kvinner og menn i offentlig og privat sektor enn i landet som helhet.

Den årlige indeksen fra SSB viser at kommunene utenfor Bibelbeltet langt oftere havner i kategorien «høy grad av likestilling». Dette gjelder særlig østlandsområdet, Troms og Finnmark. Jevn kjønnsfordeling og små inntektsforskjeller preger sammensetningen i disse regionene.

Alle de seks største byene - Tromsø, Trondheim, Bergen, Stavanger, Kristiansand og Oslo - er blant de mest likestilte kommunene i landet.NTB / DM