Mikrobene kommer
Del
Husker du artikkelserien "Evolusjon - opplest og vedtatt" som gikk i Magazinet i fjor høst? Vår medarbeider Kristian Kapelrud og de to faglige støttespillerne dr. scient. Willy Fjeldskaar og forskeren Krister Renard skapte en serie som vakte berettiget oppmerksomhet.
Nå kommer alle artiklene ut i bokform bearbeidet og spesielt beregnet på skoleungdom og studenter. Det er Lunde Forlag som gir ut materialet, som blir den første norskproduserte bok om kreasjonisme på et par tiår. Vi synes det et flott at vi kan være med å spre budskapet om Gud som Skaperen på denne måten. Og at det er et stort behov for slik litteratur, er det ingen tvil om. Hør bare på dette sitatet: "To ulike mikrober overlevde en miljøkatastrofe for to milliarder år siden. Disse var de første stegene mot det som ble mennesket." Uttalelsen er verken tenkt som en vits eller et eventyr. Setningene er hentet fra en artikkel i Aftenposten tirsdag denne uken og bekriver en ny norskutviklet evolusjonsteori. En professor ved Universitetet i Bergen mener han kan ha løst gåten om menneskets tilblivelse. Nå skal han reise rundt på prestisjetunge universiteter rundt om i verden og forelese om sin nyvinning. Overfor Aftenposten forklarer professor Bernt Walther sine teorier om de to mikrobene som så mirakuløst overlevde den forferdelige miljøkatastrofen i forhistorisk tid: - Den ene av de to mikrobene lignet en sædcelle, og denne ble kapslet inn i en større eggcellelignende mikrobe. Hver for seg kunne de to mikrobene bare overleve et halvt år, men innkapslingen førte til at de overlevde. Slik presenteres altså menneskets tilblivelse for det norske folk. Darwinismen er en av vår moderne tids største akademiske tragedier. For det første bryter den ned troen hos folk. Darwins teori er som skapt for liberalteologer og gudsfornektere. Hvis det Bibelen sier om skaperverket ikke stemmer, kan det settes spørsmålstegn også ved andre deler av Skriften. Evolusjonsteorien representerer også en trussel mot menneskeverdet. Dersom mennesket egentlig bare er et høyere utviklet dyr, hvorfor skal da menneskelivet beskyttes? Hvis bare de sterke individene er med på å bringe utviklingen videre, hvorfor skal vi da ta oss av de svake. Det er ingen tilfeldighet at nazistenes raseideologer kastet seg begjærlig over over Darwins teorier om det naturlige utvalg. Resultatet ble skjebnesvangert. Hvis mennesket egentlig er et resultat av to mikrober som var så heldige å overleve en miljøkatastrofe, hva er da meningen med livet? En tilværelse der vår eksistens er et resultat av tilfeldigheter, blir dypest sett meningsløst. Heldigvis har vi et godt budskap å komme med på dette området. Bibelen lærer oss at mennesket er skapt i Guds bilde. Alle individer er elsket av Gud og han har en personlig plan for hver enkelts liv. I Romerbrevet 1:22 har Bibelen også en hilsen å komme med til de som utelukker Guds skaperkraft. Det er gledelig å registrere at det slett ikke er alle nordmenn som går med på å svelge Darwins teori rått. Til tross for massiv og langvarig påvirkning viser meningsmålinger at det bare er noe over halvparten av befolkningen som tror på evolusjonen. Det er ikke noe dårlig tall når man tar i betraktning at evolusjonistene har vært nærmest enerådende i opinionspåvirkningen. Derfor er det viktig at det produseres materiale som kan representere en motvekt mot denne ensidige agitasjonen for apekatt-teorien. Og hva er viktigere enn å gi nettopp unge mennesker holdbare argumenter for troen på skapelse. Vi håper med andre ord på en god mottagelse og utbredelse for den nye ungdomsboken om kreasjonisme.