Mange spørsmål etter "Imamen"
Del
Uttalelser omkring drapstrusler, flerkoneri og sharia i programmet "Imamen" på NRK TV tirsdag kveld skapte mange seerspørsmål under nettmøtet med imamen dagen etter.
Hvordan ser verden ut fra synsvinkelen til en norsk imam? Hva er egentlig hans budskap til unge muslimer?Spørsmålene ble stilt under TV-programmet Brennpunkt på NRK 1 tirsdag kveld. Utgangspunktet for programmet "Imamen" var den vestlige verdens forbauselse over det enorme sinnet fra muslimer over hele verden over karikaturtegningene av profeten Muhammed."Fremtidens imam"Lederen for Islamsk Råd, Mohammad Hamdan anbefalte journalistene å intervjue imam Zulqarnain Sakandar Madni. Han var med i delegasjonen som reiste til Midtøsten for å roe ned gemyttene etter karikaturbråket. Madni er en av de få imamene som kan norsk, og han har en innflytelsesrik stilling i det norske muslimske miljøet. Madni ble omtalt som "fremtidens imam".Tv-journalistene fulgte imamen med kamera på koranskolen, i fengselet og i moskeen og snakket med ham om alt fra flerkoneri til terror.DrapstruslerTidlig i programmet forteller Madni at han under karikaturstriden ble rådspurt og drøftet spørsmål om drap på redaktør Vebjørn Selbekk.Som kjent trykket flere norske aviser, heriblant Magazinet 10. januar i år, en faksimile av Jyllands-Postens tolv karikaturer av profeten Muhammed. Selbekk mottok mer enn 50 drapstrusler i etterkant av publiseringen.Madni uttalte at han frarådet drap på Selbekk fordi det ville "gjøre situasjonen verre", men imamen ga ikke utrykk for at han tok avstand fra drapstruslene.HevnOnsdag ble det arrangert nettmøte på NRK, der det ble gitt seere anledning til å stille imam Madni spørsmål omkring hans uttalelser i programmet. Her følger et utvalg av spørsmål og svar:? Jeg stusset da du snakket om ytringsfrihet. Du sa at flere muslimer sa til deg at de ville drepe redaktøren av Magazinet som hevn for tegningene. Har du gjort deg noen tanker om hva det er som får unge muslimer til å i det hele tatt foreslå noe så barbarisk og udemokratisk? Forstår du at nordmenn blir enda mer skeptiske til islam når slike holdninger kommer for dagen?Zulqarnain Sakandar Madni: ? Noen av de unge mener at vold, eller bruk av vold, er løsningen. I dette tilfellet, gikk det heldigvis bra. Ingen utøvde vold mot andre. Men jeg fikk vite at en norsk mann slo en tiårig muslimsk gutt bare fordi han var muslim. Betyr det at muslimer skal anklage hele den norske befolkningen for en persons handlinger? Hvorfor skal alltid muslimer generelt bli satt til ansvar for det enkeltpersoner gjør?"Guds vei"? Du mener at en "ekte" islam er å gjøre akkurat som er sagt i koranen. I koranen står det gang på gang at man får lov å " drepe andre mens mann går i guds vei" (på arabisk: Joghatelune fi sabilellah). Syns du at det er riktig at en muslim dreper et annet menneske som for eksempel er hedning og muslimen gjør det mens han går i "Guds vei"? Synes du det er riktig at en muslim skal drepe et annet menneske på grunn av sin islamske tro, så som koranen har sagt?Zulqarnain Sakandar Madni: ? Guds vei, det vil si forsvar. I fredelige forhold - ikke i krig, har ingen lov til å drepe andre, hvem det enn måtte være. Respekt for mennesket er en forutsetning i islam.Sharia? I dokumentaren får man inntrykk av at du støtter bruken av sharia som offisiell lovtekst - stemmer dette? Og Iran praktiserer steining av mennesker som blir funnet skyldig i utroskap. Er dette noe du støtter?Zulqarnain Sakandar Madni: ? Det spørs om du mener støtte i Norge, eller i islam generelt. Det er ikke mulig i følge islam å praktisere islamske straffelover i et ikke muslimsk land. I et islamsk land støtter jeg sharialovene fullt ut, også steining av folk som har vært utro.Hodeplagg? Jeg så programmet i går og jeg blir rasende på kvinners vegne. Små jenter som satt på korankurs inntullet i lag på lag av klær for å "venne seg til å bruke dem". Jeg var i London i sommer og så det mest skremmende syn til nå, verre enn burka. Der var kvinner tullet inn i svart fra topp til tå uten en eneste åpning for øynene. Hvordan kan dere behandle kvinner slik?Zulqarnain Sakandar Madni: ? Kvinnene velger selv. Alle muslimske kvinner skal bære hodeplagg, gjentar Madni på et annet spørsmål.FlerkoneriHans uttalelse i programmet om at en muslimsk mann ifølge koranen har rett til å gifte seg med fire kvinner, skapte reaksjoner og mange spørsmål.? Du sier at du kjenner flere som ikke klarer å leve med bare en kone. Du spør oppgitt om hva som er løsningen for dem. Hvis de ikke klarer å respektere lovene i landet de bor i, så må de reise til et land der det er lov. Eller mener du at det er dårlig gjort at Norge ikke lar muslimer få praktisere koranen slik du vil den skal praktiseres. Det er jo en stund siden engelen Jibril ga Muhammad ordene som ble til koranen. Tror du det blir vanskeligere å følge koranen i fremtiden?Zulqarnain Sakandar Madni: ? Det er ikke et absolutt krav i koranen om å ha flere koner. Det er bare en mulighet man har, som er betinget av at en skal vise rettferdighet i forhold til alle konene. Hvis man snakker integrering, så bør man ta hensyn til minoriteters behov. Jeg tror ikke det blir vanskeligere å følge koranen i fremtiden.- Jeg hørte dine uttalelser i programmet i går der du sa at kvinner som ikke bærer slør ikke er gode muslimer. Deretter uttalte du deg om kvinner som flørter og problemer i ekteskapet og tilslutt havner de i krisesentret. Er det slik at kvinner som ikke går med slør flørter og derav blir misshandlet av sine menn og havner i krisesenter? Er dette et ekteskapsproblem? Burde ikke du arbeide MOT kvinnemisshandling? Det er vel ikke lov det etter koranen?Zulqarnain Sakandar Madni: - Dette forårsaker problemer i ekteskapet, som igjen fører til at man må få hjelp fra krisesenterne. Ingen kvinne ønsker en utro mann, og ingen mann ønsker en utro kvinne. Kvinnemishandling er sterkt forbudt og stor synd i islam.

Ingen tolkning? Den saudiarabiske fortolkning av Koranen og Islam er den strengeste og mest undertrykkende retningen både for menn og kvinner. Hvorfor skal norske muslimer presses inn i denne formen når det finnes bedre alternativer i andre islamske retninger?Zulqarnain Sakandar Madni: ? Jeg lurer på hvilke retninger du mener. Når det gjelder fortolkning av koranen eller islam, så har ingen makt til å fortolke i dag. Du kan velge mellom å praktisere slik det står i koranen, eller la være.Sharia og Norge? Er Sharia-lovgivning på noe tidspunkt aktuelt for Norge?Zulqarnain Sakandar Madni: Hvis det ofisielle Norge blir muslimsk stat kan det bli det.? Ønsker du at Norge skal bli en muslimsk stat?Zulqarnain Sakandar Madni: ? Jeg ønsker at alle skal komme inn i paradiset.Mz