Mandelas datter håper på en fredelig død for faren
Del
Sør­afri­ka­ner­ne inn­ser at Nel­son Man­de­las liv nå ubønn­hør­lig går mot slut­ten.

Til­stan­den til den gamle fri­hets­kjem­pen er fort­satt kri­tisk.

- Le­ge­ne gjør alt de kan for at han skal ha det bra, sa Sør-Afri­kas pre­si­dent Jacob Zuma man­dag for­mid­dag.

Håper på fredelig død

Man­de­las dat­ter, Ma­kaziwe Man­de­la, sier hun håper hen­nes far får en fre­de­lig og enkel død.

- Han har gitt så mye vak­kert til ver­den. Jeg tror han kjen­ner fred, sier hun.

Dat­te­ren ber medie­ne om å skjer­me fa­mi­li­en nå den siste tiden.

For­be­re­der fol­ket

Den 94 år gamle fri­gjø­rings­hel­ten har vært inn­lagt på syke­hus i Pre­to­ria med lunge­in­fek­sjon siden 8. juni. De siste døg­ne­ne har hans til­stand nok en gang for­ver­ret seg. Syke­hus­opp­hol­det er det tred­je på et halv­år.

- Man­de­la har kjem­pet og gitt av sitt liv da han gikk i feng­sel for de­mo­kra­ti­et. Han er som en far for denne saken og han er en mann vi alle els­ker, sier Zuma mens han for­be­re­der sør­afri­ka­ner­ne på at Man­de­la tro­lig snart kom­mer til å dø.

Obama

- Vi må alle ak­sep­te­re at Madi­ba er gam­mel, sier Zuma. Madi­ba er kjæle­nav­net mange sør­afri­ka­ne­re be­nyt­ter om den 94 år gamle fri­gjø­rings­hel­ten.

- Og med høy alder er det na­tur­lig at man får dår­lig helse. Der­for må hele na­sjo­nen be for ham og stole på at le­ge­ne gjør sitt beste slik at han kan­skje en dag kan komme ut av syke­hu­set igjen. Det er dette vi som na­sjon må gjøre for Madi­ba, og til ære for hans liv, sier Zuma.

USAs pre­si­dent Ba­rack Obama er på vei til Afri­ka. Han kom­mer ons­dag og skal blant annet be­sø­ke Se­ne­gal, Tan­za­nia og Sør-Afri­ka på rei­sen. Det er nå svært uvisst om Man­de­la og Obama vil møtes. (©NTB)