TABOR: På 70-tallet var Etiopia det største misjonsfeltet i norsk historie. I dag har nasjonale tatt over mange av de jobbene som ble skjøttet av norske utsendinger. Bildet er fra misjonslinjen ved Tabor Evangelical College. Rektor Gatachoo Gelebo i front.  Foto: Johanna Hundvin Almelid

Norge sender ut stadig færre langtidsmisjonærer

Kirkens Bymisjon ble redningen for Ann-Margritt

tv-aksjonen

I en krevende fase av livet fikk Ann- Margritt Hellebust som alenemor mye hjelp og støtte av Kirkens Bymisjon. Nå får hun selv delta som frivillig og oppleve hvordan det er å utgjøre en forskjell for andre.