TILTAK: Sigmund Kristoffersen, leder av Pinsebevegelsen, vil denne våren oppfordre alle pinsemenigheter til å investere penger i menighetsplanting.  Foto: Bjørn Olav Hammerstad

Oppretter nasjonalt fond til menighetsplanting