Interessant: (f.v.) Ellisiv So
...
Interessant: (f.v.) Ellisiv Solberg og Anders Eidesvik går i tredjeklasse på St. Paul katolske gymnas. De synes den nye bibelskolen virker spennende. Peder K. Solberg er ansvarlig for å få bibelskolen på bena til høsten. Foto: Bjørn Olav Hammerstad
Nå får også katolikkene bibelskole
Del
Trenger skolerte folk som kan bidra i sterkt voksende menigheter.

Det er registret 19 bibelskoler i Norge, hvor samtlige er protestantiske. Til høsten starter den første katolske bibelskolen og den skal ligge i Bergen.

– Den katolske kirke i Norge vokser veldig mye, og vi trenger flere folk som kan bidra i menighetene våre, sier Peder K. Solberg, prosjektleder for bibelskolen.

Samler flest

I 2014 toppet Den katolske kirke Dagen sin oversikt over mest besøkte kirker i Norge. St. Olav katolske kirke i Oslo og St. Svithun katolske kirke i Stavanger samlet flest folk. På tredjeplass kom pinsemenigheten Filadelfia Oslo. Deretter fulgte St. Paul katolske kirke i Bergen. Med mange besøkere har behovet for frivillige medarbeidere økt betydelig.

– I dag har vi ingen formell utdannelse for kateketer. Man kan ta høyere utdannelse i kristendomsfag eller studere katolsk teologi på Menighetsfakultetet, men vi har ikke en enkel og bred utdannelse for dem som vil jobbe frivillig i kirken vår, forklarer Solberg.

Kristne Friskolers Forbund (KFF) mener det er helt naturlig at katolikkene nå får sin egen bibelskole.

– Vi har både lutherske og pinsekarismatiske bibelskoler. Da er det helt naturlig at katolikkene også har en bibelskole, sier Jan Erik Sundby, generalsekretær i KFF.

Allerede er de katolske grunnskolene og den videregående skolen medlemmer i forbudet.

Dropper snowboardlinje

Bibelskolen, som har fått navnet St. Johannes, ønsker å tilby katolsk ungdom en bibelskole med en annen profil enn det som er vanlig.

– Vi kommer ikke til å ha bibel- og snowboardlinje, for å si det sånn. I tillegg til bibelfagene skal vi tilby filosofi, idéhistorie, kunst og litteratur. Vi kommer til å reise på studieturer, men ikke lange utenlandsopphold eller aktiviteter som gjerne fungerer som trekkplaster, sier Solberg.

Årsaken til at bibelskolen blir plassert i Bergen er blant annet at her finnes Norges eneste katolske gymnas, St Paul. Det gir bibelskolen en rekrutteringsbase.

– Vi ser på bibelskolen som en naturlig videreføring for elever som vil fordype seg, men ønsker naturligvis å rekruttere fra hele landet, sier prosjektlederen.

Han mener det er en stor fordel at bibelskolen kan bruke lærerkrefter fra den videregående skolen, samt lærere som i dag underviser ved Universitetet i Bergen.

– Vi håper på en hovedvekt av unge voksne elever, sier Solberg.

Nysgjerrig lutheraner

En av elevene ved St. Paul er nysgjerrig på den nye skolen.

– Jeg synes det er interessant at man starter en mer faglig bibelskole der man ikke satser på gitar og snowboard. Det appellerte i hvert fall til meg, sier Anders Eidesvik (18).

Han er ikke selv katolikk, men har fått interesse for katolsk tro i løpet av årene han har gått på St. Paul.

– Jeg har lært mye om katolisismen og ønsker å lære mer. Det er kult at det kommer en seriøs bibelskole her, sier Eidesvik, som er vokst opp i Den norske kirke.

Ellisiv Solberg (18) ble katolikk da hun var åtte år gammel. Hun er datter til lederen for prosjektet, Peder Solberg, og har kjent til planene om bibelskole lenge.

– Jeg kunne tenkt meg å gå på en sånn bibelskole, sier 18-åringen.

Multikulturelt

Den sterke veksten hos katolikkene skyldes i all hovedsak innvandring. Solberg tror at bibelskolen vil få flere utenlandske søkere.

– Vi har et stort kulturelt mangfold i kirken og regner derfor med å få søkere med kort opphold i Norge. Det blir et multikulturelt miljø.

Det er likevel begrenset hvor mange utenlandske elever den ferske bibelskolen kan ha. Departementet er i ferd med å innføre strengere begrensninger for inntak av søkere uten fast tilhørighet til Norge.

– Det betyr at vi må rekruttere flest norske elever. Undervisningen blir på norsk, forsikrer Solberg.

St Johannes bibelskole har i første omgang fått godkjent et maksimalt antall på 40 elever. Skolen skal ha lokaler i klosteret Marias Mindre i Sandviken.

– Her skal det innredes klasserom forutsatt at Fylkesmannen godkjenner lokalene, sier Solberg.

Også Den Evangelisk Lutherske Frikirke har fått godkjent bibelskole. Tønsberg bibelskole skal etter planen starte til høsten.

 

kristne friskolers forbund,St Paul gymnas,St. Olav menighet,St. Svithun katolske menighet,anders eidesvik,bibelskole,den katolske kirke,peder k solberg,st. johannes bibelskole,st. paul katolske menighet,menighet