FLEST I OSLO: Det var flest utmeldinger av Den norske kirke i Oslo bispedømme, og her er domkirken i hovedstaden. Foto: Svend Ole Kvilesjø

Færre forlot kirken i fjor

Følge Jesus

andakt

Et Guds barn vil gjerne gjøre som Jesus, følge i hans fotspor.